content image
content image

De Facteur is het officieel orgaan van de Vereniging Voormalig en Actief Marinepersoneel Friesche Merenland. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en is voor de leden gratis. Een jaarabonnement op dit magazine kost 25 euro.

Aan artikelen in de Facteur kunnen geen rechten worden ontleend. Publicaties van artikelen in dit magazine vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het Bestuur VVAM. Ingezonden publicaties weerspiegelen niet de mening van het bestuur. De redactie behoudt zicht het recht om ingezonden artikelen aan te passen dan wel niet te plaatsen.

Verschijningsdata Facteur: 1 maart | 1 juni | 1 september | 1 december

De redactie bestaat op dit moment uit één lid. Als vormgever draagt Marcel Wouters bij aan de continüitiet van ons magazine. Hij heeft hierbij wel de hulp nodig van de overige leden. Verhalen en foto's zijn van harte welkom. 

Marcel Wouters | 06-26758545